Certifikace PRINCE2®

Certifikační schéma PRINCE2® se skládá ze základního levelu Foundation. Absolventi mohou dále navázat certifikací Practitioner, která se zaměřuje na praktické prohloubení znalostí. Nebo mohou zvolit certifikaci PRINCE2 Agile, která je kombinací toho nejlepšího v rovině procesní i agilní. 

  94 %průměrná úspěšnost

  PRINCE2® Intro

  Základy projektového řízení | bez certifikace

  Benefitem našich kurzů je udělení certifikátů, tzv. Project Management Leaving Awards. Diplom o absolvování školení je vydaný pod hlavičkou ATO (Accredited Training Organisation) TAYLLORCOX

  • bez certifikační zkoušky
  • certifikát vydaný ihned po školení
  • absolventům doporučujeme navazující kurz PRINCE2® Foundation

  PRINCE2 Intro kurz >

  PRINCE2<sup class='sup'>®</sup> Intro

  PRINCE2 Foundation

  Intenzivní 3 denní kurz včetně doživotního certifikátu

  Cílem certifikace je ověřit předpoklady a schopnosti potřebné v praxi na pozici člena projektového týmu, nebo samostatného manažera či jiného pracovníka, který má roli v projektovém týmu.

  Úspěšné absolvování úrovně Foundation je zároveň nezbytné pro účast v kurzu PRINCE2® Practitioner, nebo PRINCE2 Agile.

  Od 1.7.2014 může každý projektový manažer s platnou certifikací PMI nebo IPMA vynechat certifikační test PRINCE2® Foundation.
  • 75 otázek, výběr odpovědi
  • 60 minut na test, uzavřené kniha
  • 5 otázek je testovacích a nejsou započítávány
  • úspěšná certifikace min. 35 správných odpovědí (50%)
  • certifikát: doživotní, mezinárodně akreditovaný PRINCE2® Foundation

  PRINCE2® Foundation kurz >

  PRINCE2® Foundation certifikace >

  PRINCE2 Foundation

  PRINCE2® Practitioner

  Určeno absolventům PRINCE2® Foundation | Axelos / PeopleCert

  Certifikace v úrovni Practitioner ověřuje na příkladech z vaši schopnost efektivně využívat metodiku PRINCE2® v praxi. Test postavený na případové studii. V rámci zkoušky je povoleno pracovat s knihou, oficiálním manuálem "Managing Successful Projects with PRINCE2®"

  Nejenom výuka a školící materiály, ale nově také certifikační zkouška PRINCE2® Practitioner je u nás kompletně homologována do češtiny a slovenštiny. Certifikáty jsou mezinárodně akreditované a velice populární v soukromém sektoru i státní správě. Test obsahuje projektový scénář, na kterém musíte prokázat schopnosti řešit projektové úlohy metodikou PRINCE2®

  • 8 okruhů otázek, se scénářem a přílohami
  • Každý z okruhů obsahuje 10 otázek, každá 1 bod
  • Absolventem od 55% správných odpovědí (44 bodů)
  • Certifikát: PRINCE2® Practitioner s platností na 3-5 let

  PRINCE2® Practitioner kurz >

  PRINCE2® Practitioner certifikace >


  PRINCE2<sup class='sup'>®</sup> Practitioner

  PRINCE2 Agile® Foundation

  Neexistuje pokročilejší agiel kurz. Jako bonus získáte doživotní certifikát

  PRINCE2 Agile® Foundation je předpokladem pro navazující zkoušku PRINCE2 Agile® Practitioner, která je zaměřená na pokročílé agilní řízení s metodikou PRINCE2.

  Oblasti certifikační zkoušky: klíčové pojmy v oblasti projektového řízení, PRINCE2 a PRINCE2 Agile. Principy, Procesy a Témata. Produktový management v agilním kontextu a úprava metodiky na míru projektu. Osvojení si agilních přístupů k organizaci práce projektového manažera, klíčové pojmy a techniky.

  • 50 otázek, výběr odpovědi
  • 60 minut na test, uzavřené kniha
  • úspěšná certifikace min. 28 správných odpovědí (55%)
  • certifikát: doživotní, mezinárodně akreditovaný PRINCE2 Agile® Foundation

  PRINCE2 Agile® Foundation kurz >

  PRINCE2 Agile® Foundation certifikace >

  PRINCE2 Agile<sup class='sup'>®</sup> Foundation

  PRINCE2 Agile® Practitioner

  PRINCE2 Agile® Practitioner

  Tato certifikace je  určena všem absolventům základní úrovně  Foundation. Cílem zkoušky je ověřené znalostí a schopností aplikování PRINCE2 v agilním prostředí.

  V rámci závěrečné certifikační zkoušky je povolena kniha PRINCE2 Agile® Guidance, která je součástí education kitu (oficiálních akreditovaných materiálů) v rámci kurzu.

  Formát zkoušky

  • Scénář + otázky
  • 50 otázek, každá za 1 bod
  • Absolventi min. 30 bodů z 50 otázek (60%)
  • 150 minut + čas navíc, pokud není EN mateřský jazyk
  • Pomůcky ke zkoušce: Ano. Oficiální kniha PRINCE2 Agile

  PRINCE2 Agile® Practitioner kurz >

  PRINCE2 Agile Practitioner certifikace >


  PRINCE2 Agile<sup class='sup'>®</sup> Practitioner

  Chcete získat dárek k narozeninám?