AgileSHIFT FAQ

Nejčastější otázky a odpovědi na standard AgileSHIFT. Metodika nenahrazuje, ale efektivně doplňuje omezení tam tam, kde jsou limity SCRUM, Kanban, nebo PRINCE2 Agile.

Co je AgileSHIFT

AgileSHIFT™ je nový produkt, resp. návod a soubor agilních znalostí pro realizaci transformačních změn v těch organizacích, které chtějí být lépe připraveni na neustále se měnící podmínky.

Metodika agilní transformace AgileSHIFT™ přináší komplexní přístup, který manažerům i organizacím pomáhá strukturovaně přistupovat k agilním změnám nejenom na projektech, ale celém organizačním prostředí, kultury a postupům.

Jde o jednoduchý a přizpůsobitelný rámec, který napomáhá překonat typické překážky doprovázející změny ve společnostech.

AgileSHIFT™ je určen organizacím, které potřebují uskutečnit transformační změnu (přístupu, vnitřní kultury, chování) a mají zájem „přebudovat“ tradiční přístup k přístupu dynamickému, agilnímu.

K tomu nelze přistoupit izolovaně a například implementovat agilní rámce pro řízení projektů (např. SCRUM). Jeden výborně fungující ale izolovaný tým není zárukou úspěšné transformace.

K transformaci je třeba přistupovat komplexně a je nezbytné do této transformace zapojit celou organizaci. A nestačí izolovaně transformovat IT, obchod, marketing, HR aj. Pro efektivní „agilní posun“ (AgileSHIFT) je třeba vůle a vzájemné spolupráce v rámci celé organizace.

SCRUM je jedna z metod, jak agilně řídit některou změnu v organizaci (např. redesign webových stránek, nový informační systém atd.). SCRUM lze použít samostatně, nebo jako součást agilního projektu např. v kombinaci s PRINCE2 Agile.

AgileSHIFT™ není o jedné konkrétní změně, ale o komplexní změně celé organizace - její kultury a přístupu s cílem uspět v dynamicky se měnícím prostředí. AgileSHIFT™ navíc tuto změnu nevidí jako časově omezený projekt ale spíše jako kontinuální proces.

Hlavní poslání PRINCE2 Agile je pomoci profesionálům při řízení jednotlivých projektů a úspěšně kombinovat nejlepší praxi v projektovém managementu s agilními přístupy jako je například SCRUM nebo Kanban. Tedy PRINCE2 Agile je přímo určen pro projektové manažery a členy projektových týmů.

AgileSHIFT je o komplexní změně přístupu a kultury v rámci celé organizace. A tato změna není jen o počáteční sadě kroků. Jedná se o dlouhodobý proces motivovaným kontinuálním vylepšováním.

AgileSHIFT Metodika

Ano, pro zájemce je k dispozici kniha „Guide to AgileSHIFT“, která pomáhá jednotlivcům i organizacím s transformační změnou. K dispozici je tištěná i elektronická verze.

Ano. Součástí rámce AgileSHIFT jsou i praktické „karty“, které pomáhají k pochopení, jak by mohly vypadat klíčové dokumenty provázející trasformační změnu (např. jak by měla vypadat tzv. „roadmapa“ transformace). Podobně jsou k dispozici i „karty“ s obsahem, cílem a tipy pro klíčové události (např. jak by měla vypadat retrospektiva).

AgileSHIFT není nový SCRUM, Kanban nebo PRINCE2 Agile. Tedy není to nová metoda na agilní řízení projektů. Jedná se o rámec, který přináší návod, jak agilně transformovat celou organizaci. Cílem je posunout, transformovat kulturu a přístup celé= organizace tak, aby byla lépe připravena do dynamického prostředí plného nových technologií, inovací a také změn požadavků ze strany zákazníků.

AgileSHIFT napomáhá organizaci pracovat efektivněji a orientuje se na co nejrychlejší pozitivní výsledky a díky tomu dokáže organizace lépe čelit konkurenčnímu prostředí. Transformační změna není jen o nějaké technologii. 

AgileSHIFT je o změně prostředí, kultury a přístupu v rámci organizace. Změna je možná jen díky zapojení a přístupu většiny pracovníků, kteří jsou její nositelé. Změnu není možno vyvolat rozkazem. Pro organizace není AgileSHIFT pouze dočasným průvodcem, ale měl by být motorem pro trvalý růst a rozvoj v nestálém prostředí.

Chcete získat dárek k narozeninám?